Tutkimus

tutkimus

KANSANMUSIIKIN TUTKIMUSTOIMINTA

Kansanmusiikki-instituutti tuottaa tutkimuksia, jotka käsittelevät Suomen historiallista kansanmusiikkia ja sen nykyhetken ilmiöitä. Tutkimustuloksia on julkaistu tutkielmina, äänitteinä ja lehtiartikkeleina. Tavoitteena on, että ne lisäisivät yleistä tietoutta suomalaisesta kansanmusiikista ja antaisivat virikkeitä kansanmusiikin harrastus- ja koulutustoimintaan.

Kansanmusiikki-instituutin tärkeimpiä tutkimuskohteita on tyylintutkimus. Monet Kansanmusiikki-instituutin julkaisemat nuottikirjat eri pelimannien ohjelmistosta, mm. Otto Hotakaisen, Viljo Jalosen ja Viljami Niittykosken nuottikirjat, tarjoavat materiaalia erilaisista soittotyyleistä kiinnostuneille. Lisäksi eri mestarisoittajien perinnettä esitellään lukuisilla arkistolevyillä.

Amerikansuomalaisen kansan- ja populaarimusiikin tutkimus on tuottanut mm. suositun laulukirjan Reisaavaisen laulu Ameriikkaan ja neljän cd:n sarjan amerikansuomalaisen hanuriprinsessan Viola Turpeisen ohjelmistosta. Paikallishistorian tutkimukseen liittyen on julkaistu teoksia, jotka esittelevät mm. Keiteleen ja Kauhavan musiikkiperinnettä, puukirkoistaan tunnetun Kuorikosken suvun vaiheita sekä Perhonjokilaakson eri kylien pelimanniperinnettä.

Tyylintutkimuksen lisäksi instituutin vireillä olevat tutkimushankkeet käsittelevät suomalaisen kansanlaulun estetiikkaa ja käyttöyhteyksiä, tutkija Erkki Ala-Könnin elämäntyötä sekä ammattiyhtye Tallarin historiaa. Lisäksi Kansanmusiikki-instituutti tekee julkaisu- tai asiantuntijayhteistyötä useiden eri tahojen kanssa muissa kansanmusiikkiin liittyvissä tutkimushankkeissa.

Kansanmusiikki-instituutti järjestää myös seminaareja ja tutkijatapaamisia. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö on ollut aktiivisinta Baltian maiden, Unkarin ja Pohjoismaiden tutkijoiden kanssa.