Projektit

projektit

 

Kansanmusiikki-instituutin käynnissä olevia hankkeita:

 

KAIKKI – Kansanmusiikin aineeton kulttuuriperintö KeskI-Pohjanmaalla

Kansanmusiikki-instituutin ja Centria-ammattikorkeakoulun yhteisessä 30.4.2019 asti jatkuvassa hankkeessa valmistellaan kaustislaisen viulunsoiton hakemusta Unescon maailman aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon toteuttaen yhteisöllinen osallistamisprosessi hakemuskriteerien vaatimalla tavalla sekä suunnitellaan aineettoman kulttuuriperinnön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon pilotointikokonaisuus Centria-ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmaan. Hankkeen rahoittaa Keski-Pohjanmaan liitto.

Yhteystiedot:
Lauri Oino
Tuottaja
puh. 050 350 4600
e-mail: lauri.oino@kaustinen.fi

 

Keski-Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto

Kansanmusiikki-instituutti toteuttaa 2018–2020 Keski-Pohjanmaan lastenkulttuuriverkostohankkeen Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston ja Pirityiset Leader ry:n rahoittamana. Hankkeen tavoitteena on poistaa valkoinen läikkä kartalta Keski-Pohjanmaan kohdalta ja luoda maakunnan omiin vahvuuksiin perustuva lastenkulttuuriverkosto, jotta lastenkulttuurin tarjonnan määrä, laatu, kattavuus ja koordinaatio saadaan asianmukaiselle tasolle koko maakunnassa. Verkoston erityisenä painopistealueena on alueen oma kulttuuriperintö ja sen elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Yhteystiedot:
Lauri Oino
Tuottaja
puh. 050 350 4600
e-mail: lauri.oino@kaustinen.fi

Anni Järvelä
Koulutusvastaava
puh. 040 952 7780
e-mail: anni.jarvela@gmail.com

 

Suomen Kansansoitinmuseon perusnäyttelyn uudistaminen

Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa esillä olevaa Suomen Kansansoitinmuseon perusnäyttelyä on uudistettu vaiheittain vuosina 2016 ja 2017. Perusnäyttelyn uudistaminen saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana. Kolmivaiheista hanketta on avustanut Museovirasto ja Suomen Kulttuurirahasto.

Yhteystiedot:
Maria-Elisa Marjusaari
Arkistonhoitaja / museonhoitaja
puh. 040 168 7445
e-mail: maria-elisa.marjusaari@kaustinen.fi

 

Koulumusiikkia perhonjokilaaksolaisittain 1 & 2

Koulumusiikkia perhonjokilaaksolaisittain -hankkeessa on toteutettu ja tuoteutetaan lukuvuosien 2017–2018 ja 2018–2019 aikana Näppäripedagogiikkaan perustuvaa iltapäivätoimintaa Keski-Pohjanmaan Perhonjokilaaksossa Kaustisen, Halsuan sekä Vetelin perusopetuksen kouluissa. Harrastetunnit luovat mahdollisuuden musiikin ja tanssin harrastamiseen matalammalla kynnyksellä ja edistävät siten soitonopetuksen tasavertaista saatavuutta.

Koulumusiikkia perhonjokilaaksolaisittain kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin lastenkulttuurin saatavuutta parantaviin kärkihankkeisiin.

Yhteystiedot:
Anni Järvelä
Koulutusvastaava
puh. 040 952 7780
e-mail: anni.jarvela@gmail.com

 

Kansan ääni ja kuva -tietokannan kehittäminen

Kansanmusiikki-instituutilla on kulttuurisesti arvokas kirjasto, jonka kirjat ja nuotit on luetteloitu Access-tietokantaan. Tietokanta ei kuitenkaan enää täytä nykyaikaisen tietokannan vaatimuksia, sillä asiakkaat eivät pääse tutustumaan kokoelmiin kotikoneiltaan. Käsikirjaston lisäksi arkistoon on tallennettu erillinen ja laaja kansanmusiikkia koskeva käsikirjoituskokoelma, joka ei ole missään sähköisessä tietokannassa, ja jonka saavutettavuus on tällä hetkellä huono käyttäjien kannalta.

Kansanmusiikki-instituutin arkiston muu aineisto on luetteloitu verkkopohjaiseen Kansan ääni ja kuva -tietokantaan, ja hankkeessa luodaan osiot tietokantaan myös kirjasto- ja käsikirjoitusarkiston kokoelmille. Muutos toteutetetaan osana siirtymistä uuteen Collecte-tietokantajärjestelmään.

Yhteystiedot:
Maria-Elisa Marjusaari
Arkistonhoitaja / museonhoitaja
puh. 040 168 7445
e-mail: maria-elisa.marjusaari@kaustinen.fi

 

Kirkonkellot Suomessa

Kirkonkellojen soitto on kulttuurisen äänentutkimuksen mielenkiintoinen ja vähän tutkittu osa-alue, ja itse kellojen historia rikkaine tarinoineen kietoutuu osaksi paitsi paikallista, myös Suomen historiaa. Kordelinin säätiön tukemassa Kirkonkellot Suomessa -hankkkeessa tuotetaan kirkonkelloja esittelevä teos, joka koostuu valokuvista ja kirkonkelloja ja niiden soittamista ja yksittäisten kirkkojen kellojen historiaa ja tarinoita käsittelevistä artikkeleista sekä liite-cd-levystä.

Yhteystiedot:
Lauri Oino
Tuottaja
puh. 050 350 4600
e-mail: lauri.oino@kaustinen.fi

 

Finnish Folk Singers

Finnish Folk Singers on vuonna 2013 aloitettu julkaisu- ja tutkimushanke, jonka tuloksina syntyy artikkeleita suomalaisesta kansanlaulun estetiikasta sekä arkistoäänitteistä koostettuja CD-julkaisuja. Levyistä jokainen esittelee kattavasti yhden suomalaisen kansanlaulajan tyyliä, repertuaaria ja esiintymiskäytänteitä. Ensimmäinen julkaisu keskittyy alavutelaisen Ottilia Ilkan, toinen kauhavalaisen Juha Pertun ja kolmas nakkilalaisen Vihtori Grönroosin laulustoon. Hanketta on rahoittanut Kalevala Korun kulttuurisäätiö. Hanke liittyy vuonna 2015 toteutettuun Koneen Säätiön rahoittamaan Pieni kansanlaulu -projektiin, jossa tutkitaan nykykansanlaulun vallitsevia esteettisiä ilmilötä.

Yhteystiedot:

Matti Hakamäki
Johtaja
puh. 040 3588921
e-mail: matti.hakamaki@kaustinen.fi

 

 

Päättyneitä hankkeita:

 

Kaustinverfest

Näppäritoiminnan Kaustinverfest-leader-esiselvityshankkeessa 2015–2016 verkostoiduttiin skotlantilaisen Feis Rois -musiikkikasvatusorganisaation kanssa sekä Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltion musiikkikoulujen katto-organisaation kanssa tavoitteena hyvien käytänteiden vaihtaminen sekä yhteisen kansainvälisen hankkeen synnyttäminen. Hankeyhteistyö pyritään toteuttamaan joko leader- tai muilla resursseilla tulevaisuudessa.

 

Seniorikonsertit

Seniorikonsertit-hanke pyrkii luomaan vanhainkotikonsertteihin sopivaa konserttituotantomallia. Tavoitteena on seniorikonserttien valtakunnallinen koordinaatio niin, että palvelujen tilaajille on tarjolla selkeä ja yksinkertainen systeemi, johon kuuluvat koululaiskonserttimallin mukaisesti ammattimaisuus ja luotettavuus, selkeät palvelukuvaukset ja -paketit, toimintatavat ja hinnat ja kustannustehokas kiertuetoiminta. Hankkeessa pyritään myös löytämään kestäviä rahoitusmalleja toiminnan rahoittamiseksi.

Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston rahoittamassa pilottihankkeessa toimintamallia kehitettiin Keski-Pohjanmaalla neljän avoimella haulla valitun esiintyjäryhmän voimin sekä perustettiin erillinen Seniorikonsertit-yhdistys toiminnan tulevaksi toteuttajaksi. Pilottihanke toteutettiin vuonna 2014-15. Hanke jatkui 2017 Seniorikonsertit ry:n toteuttamana ja Taiken rahoittamana.

 

Kansanmusiikki-instituutin soitinkokoelman luetteloiminen ja kuvaaminen

Hankkeessa tarkastettiin Kansanmusiikki-instituutin reilun 200 soittimen soitinkokoelman kokoelmatiedot, valokuvattiin esineet ja skannattiin käsin piirretyt esineiden yksityiskohdat kuvatiedostoksi. Tiedot ja kuvat lisättiin sähköiseen Kansan ääni ja kuva -tietokantaan.

Hanke toteutettiin vuonna 2015.

 

Soiva museo

Soiva museo -hankkeessa valmistettiin osallistava ja toiminnallinen museo- ja perinnetietoesittely, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti lapset ja nuoret. Esittely liittyy Suomen kansansoitinmuseon Perhonjokilaakson kansanmusiikin historia -näyttelyyn. Esityspaketteja testattiin yhteistyössä läheisen Kaustisen keskuskoulun kanssa marraskuussa 2014. Soiva museo -teeman alle muotoutui kolme esittelypakettia: Konsta, Kreeta ja Häät. Kukin paketti on suunniteltu tietylle ikäryhmälle mutta on pienellä muuntamisella soviteltavissa kaikenikäisille museokävijöille. Soiva museo -paketit jäävät Kansanmusiikki-instituutin myyntituotteiksi, joita koulujen ja päiväkotien lisäksi markkinoidaan myös esimerkiksi matkailijoille.

Hanke toteutettiin syksyllä 2014.

 

Folklink

Folklink on kansanmusiikin edistämishanke, jonka toteuttaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö yhteistyössä Kaustisella toimivan Kansanmusiikki-instituutin kanssa. Folklinkin toiminta kohdistuu Sibelius-Akatemian osalta Seinäjoelle, Ilmajoelle, Jalasjärvelle ja Kurikkaan. Kansanmusiikki-instituutti puolestaan keskittyy Kaustisen seutukunnassa erityisesti sellaisiin kuntiin, joissa kansanmusiikin asema ei entuudestaan ole vahva.

Folklinkin keskeisin tavoite on luoda edellytyksiä kansanmusiikin elämiselle nykypäivässä. Tavoitteen saavuttamiseksi toiminta-alueilla pyritään lisäämään tietoisuutta kansanmusiikista kasvattamalla monimuotoista konsertti- ja kurssitarjontaa, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret. Hankkeen toiminta-aikana luodaan toimiva yhteistyöverkosto Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön ja Kansanmusiikki-instituutin välille, mikä auttaa osaltaan etelä- ja keskipohjalaisen kansanmusiikkielämän kohtaamisessa.

Hanke sisältää myös kansainvälisen osion, jossa yhteistyökumppanina toimii Folkmusikens hus Rättvikissä, Ruotsissa.

Hanke päättyi vuonna 2014.

 

Pieni kansanlaulu

Kansanmusiikki-instituutti toteutti yhdessä suomalaisten laulaja-lauluntekijöiden kanssa Koneen säätiön rahoittaman taiteellisen tutkimusprojektin, jonka päämääränä oli pohtia taiteen keinoin kansanlaulun funktiota ja luoda käyttökelpoisia, elinvoimaisia ja ajankohtaisia kansanlauluja. Mukana olivat taiteilijat Timo Rautiainen, Paleface, Topi Saha, Johanna Försti ja Aili Järvelä sekä asiantuntijana emeritusprofessori Heikki Laitinen. Projektissa aikana pohdittiin kansanlaulun tematiikkaa, tutustuttiin kansanlaulujen rakenteeseen ja tyyliin ja luotiin kokonaan uusia kansanlauluja, jotka heijastavat aikaa, jota parhaillaan elämme. Projektissa tuotettiin Ylelle alkukesällä 2015 lähetetty neliosainen radio-ohjelmasarja sekä radioitu teemakonsertti Kaustisen kansanmusiikkijuhlille 2015.

Hanke toteutettiin vuosina 2014-2015.

 

C-kasettikokoelman digitointi ja sähköinen luettelointi

Kansanmusiikki-instituutilla on arkistossaan yli 200 kappaletta c-kasetteja, joille on tallennettu suuri määrä suomalaista kansanperinnettä kotimaasta ja ulkomailta. Kasetteja on nauhoitettu mm. kenttäretkiltä Savossa ja Pohjanmaalla. Joukossa on myös arvokas kokoelma kasetteja, jotka on nauhoitettu Amerikassa. Tämä kasettikokoelma sisältää suuren määrän amerikansuomalaista musiikkia ja haastatteluja yhdysvaltojen suomalaisalueilta. Kasettikokoelma on tärkeä osa suomalaista kulttuuriperinnettä, nauhoituksia on tehty monissa maaseutupitäjissä ja tavallisen kansan parissa. Museoviraston rahoittaman hankkeen avulla digitoitiin ja luetteloitiin merkittävä osa Kansanmusiikki-instituutin c-kasettikokoelmista.

Hanke päättyi vuonna 2013.

 

Kreeta Haapasalon laulusävelmistöjen kartoitus ja juhlakonsertin järjestäminen

Kreeta Haapasalo eli Kantele-Kreeta oli kansallisromantiikan ajan keskeinen talonpoikaishahmo ja 1800- luvun tunnetuin musiikin alan naistaiteilija. Vuonna 1813 syntyneellä Haapasalolla oli merkittävä rooli osana kansallisen heräämisen liikettä, sillä sääty-yhteiskunta loi hänestä suomalaisen kansanlaulun tyyli-ikonin ja nosti hänet kansallislaulajattaren asemaan. Suomalaisuuden edistäjistä etenkin Zachris Topelius näki Kantele-Kreetan hahmossa mahdollisuuden rakentaa sillan herrasväen ja rahvaankulttuurin välille. Keski-Pohjanmaalla vietettiin Kreeta Haapasalon syntymän 200-vuotisjuhlaa vuonna 2013.

Kansanmusiikki-instituutti toteuttaa Kreeta Haapasalon lauluohjelmistoon liittyvän kartoitustyön, jonka tarkoitus on lisätä tietoa ja kiinnostusta Kreeta Haapasalon kulttuuristen vaikutusten merkityksestä niin tutkijoiden kuin suuren yleisönkin keskuudessa. Projektissa  Kansanmusiikki-instituutti kartoittaa Kreeta Haapasalon ohjelmistoa ja selvittää sen alkuperää, kokoaa tulokset Kansanmusiikki-instituutin internet- sivustoille, julkaisee aiheesta artikkeleita Kansanmusiikki-alan julkaisuissa sekä järjestää tutkimusmateriaalin pohjalta juhlakonserttikokonaisuuden Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla sekä toisen juhlakonsertin autenttisessa kartanomiljöössä Kokkolan Kruununvoudintalolla. Hanketta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto.

Hanke toteutettiin vuonna 2013.