Seniorikonsertit ry:n tavoitteena on luoda maahamme järjestelmä subventoitujen ammattilaiskonserttien tuottamiseksi vanhustentaloihin ja palveluasumisyksiköihin.

Toiminta käynnistyi 2014-2016 Keski-Pohjanmaalla Kansanmusiikki-instituutin toteuttamalla alueellisella pilottihankkeella ja jatkuu 2017-2018 Taiken rahoittamalla Seniorikonsertit ry:n hankkeella.

Seniorikonsertit ry. on merkitty yhdistysrekisteriin 29.4.2015. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii dosentti, FT Hannu Saha.